Diagnóstico de animais por imaxe

En CLÍNICA VETERINARIA SAN ROQUE contamos cun servizo de radioloxía dixital con revelado láser e ecografía, imprescindible á hora de emitir diagnósticos referentes tanto a texidos duros (ósos) coma brandos.